Wednesday, July 22, 2009

Milne ko...

Milne ko dil karta hain,

Dekhne ko mann karta hai

Abhi toh usee janta he nahi

Phir bhi uska hone ko mann karta hain