Wednesday, July 22, 2009

Milne ko...

Milne ko dil karta hain,

Dekhne ko mann karta hai

Abhi toh usee janta he nahi

Phir bhi uska hone ko mann karta hain

No comments: