Sunday, December 15, 2013

Na Dillon Kaddi Jandi Hain....

Na Dillon Kaddi Jandi Hain
Na Dil Wich Wasdi Hain. 
Na Nal Tere Reh Sakda Haan.
Na Duri Sahi Jandi Hain,
Ishq Aisi Bimari Hain 
Na Haase Hain Na Hanju Hain

No comments: